Resultaten Druk in de Klas

Na 18 weken Druk in de Klas, merkten leerkrachten een afname van druk en ongeconcentreerd gedrag en een kleine toename van sociaal functioneren in vergelijking met kinderen in de controle groepOuders merkten geen gedragsverandering in de thuissituatie, wat overeenkomt met de resultaten van andere studies waar ook geen generalisatie wordt gevonden naar de thuissituatie. 

Daarnaast was het grootste deel van de leerkrachten tevreden over de methode: 98% van hen wil de methode in de toekomst gedeeltelijk of volledig blijven gebruiken.

Overigens vonden we geen effecten op de actometer (polshorloge dat beweeglijkheid meet) en klassenobservatie. Dit is in overeenstemming met de literatuur, waar effecten gerapporteerd door leerkrachten of ouders vaker vaak niet worden gerepliceerd door andere instrumenten zoals observaties.

Meer lezen over de effectiviteit? Lees dan dit wetenschappelijke artikel