Onderzoeksopzet

Design

De effectiviteit van Druk in de Klas is onderzocht middels het beste wetenschappelijke onderzoeksdesign: een gerandomiseerd gecontroleerde trial (ookwel RCT genaamd). Dit betekent dat er deelnemers door loting zijn toebedeeld aan de trainingsgroep (die 18 weken Druk in de Klas gebruikte) of controlegroep (die reguliere zorg kon ontvangen zoals adviezen van een IB-er of een ADHD-behandeling).

Deelnemers

De deelnemers waren 114 drukke of ongeconcentreerde kinderen (6 tot 13 jaar) van 64 verschillende klassen en 87 verschillende Nederlandse reguliere basisscholen. Kinderen konden meedoen als ze druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas vertoonden; een diagnose ADHD was dus geen vereiste. Van de 114 kinderen, zaten er 56 kinderen in de trainingsgroep (waar Druk in de Klas 18 weken in de klas werd toegepast) en 58 in de controlegroep (waarvan 22% reguliere zorg ontving).

Meetinstrumenten

Bij alle deelnemende kinderen werden op drie momenten (vooraf, tijdens en na het gebruik van Druk in de Klas) allerlei tests, vragenlijsten en observaties afgenomen om het gedrag en sociaal-emotioneel functioneren in kaart te brengen. Zo vulden leerkrachten en ouders onder andere de SWAN en SDQ in om de ADHD-symptomen, opstandig/agressief gedrag en sociaal functioneren in kaart te brengen. Daarnaast kregen de kinderen een actometer om (polshorloge dat beweeglijkheid meet) en werden er klassenobservaties uitgevoerd om het drukke en storende gedrag in de klas in kaart te brengen.