Aanmelden nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Druk in de Klas.

Uw naam

U bent
Ouder/verzorger
Leerkracht
Intern begeleider
Anders, namelijk:

Uw e-mailadres:

Via welke instantie / welk medium bent u op de hoogte gesteld van ons project?
Stichting Kinderpostzegels
Oudervereniging Balans
Onderwijsadviesbureau
Gemeente
Ouder- en Kindteam
GZ-instelling/huisarts
Google
Anders, namelijk:

Uw telefoonnummer

Uw kind zit in groep / U bent leerkracht in groep

Groep