Vrije Universiteit (VU)

De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele universitaire waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. In onze naam komt deze onafhankelijkheid tot uitdrukking: vrij van kerk, staat en commercie.

De levensbeschouwelijke grondtoon van de VU uit zich in drie kernwaarden, die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU excellent onderzoek en onderwijs vormgeeft.

De VU is een bijzondere universiteit met een christelijke oorsprong, betrokken bij mens en maatschappij. Een academische gemeenschap die open en internationaal georiënteerd is. Het is een universiteit die op zoek is naar vernieuwing en die de kracht weet te benutten van de aanwezige verscheidenheid aan wetenschappelijke disciplines, nationaliteiten, levensbeschouwingen en maatschappelijke overtuigingen.

De VU wil met haar onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Even belangrijk is onze opdracht om jonge mensen op te leiden tot kritische academici die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid belangrijke posities kunnen innemen in de internationale en interculturele samenleving van de toekomst. De VU legt daarom sterke nadruk op de academische vorming van studenten, met aandacht voor de kernwaarden van de VU. Onderwijs en onderzoek zijn direct aan elkaar gekoppeld. De VU leidt studenten op in de onderzoeksgebieden waar zij sterk in is en waar een grote vraag is naar goed opgeleide professionals.

Voor meer informatie, zie VU-site