Samenwerking

Voor de ontwikkeling van Druk in de Klas is nauw samengewerkt met nationale en internationele wetenschappers en met oudervereniging Balans, de vereniging voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD.

Het onderzoek naar de effectiviteit van Druk in de Klas is gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels Nederland, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, en de Stichting Zonnige Jeugd.

de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind Stichting Zonnige Jeugd