Kernteam


drs. Betty Veenman

Hoi, ik ben Betty Veenman en coördineer sinds september 2012 het project Druk in de Klas! Hoewel ik in 2008 eerst mijn studie Rechten heb afgerond, wilde ik toch graag psychologie studeren vanwege mijn interesse in dit vakgebied. In augustus 2012 heb ik mijn master Klinische Neuropsychologie cum laude afgerond. Aandachtsproblemen bij kinderen vind ik erg fascinerend. Zo heb ik tijdens mijn studie kinderen met ADHD getest, en tijdens mijn onderzoeksstage aandachtsproblemen onderzocht bij kinderen met traumatisch hersenletsel. Het doel van mijn professionele leven is het verminderen van de problemen die kinderen met ADHD ervaren zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Ik ben dan ook erg blij dat ik het project Druk in de klas mag coördineren en de effectiviteit van de leerkrachtmethode mag onderzoeken!

 

dr. Marjolein Luman

Dr. Marjolein Luman is universitair docent en onderzoeker aan de afdeling Klinische Neuropsychologie en aan de afdeling Methoden van de Vrije Universiteit Amsterdam. Marjolein is in 2008 gepromoveerd op de afdeling Neuropsychologie van het onderzoeksinstituut PI Research, waar zij onderzoek heeft gedaan naar de effecten van beloning en straf op het functioneren van kinderen met ADHD. Marjolein ontving diverse subsidies voor vervolgonderzoek, onder meer voor onderzoek naar de effecten van medicamenteuze behandeling op gedragsmatig en cognitief functioneren bij kinderen met ADHD. In 2009 ontving Marjolein een prestigieuze subsidie van de Hersenstichting voor beeldvormend onderzoek naar de manier waarop kinderen met ADHD feedback en beloning worden verwerkt in hersenen.

 

Prof. dr. Jaap Oosterlaan

Prof. dr. Jaap Oosterlaan is hoofd van de sectie Pediatrische Neuropsychologie van de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is tevens geregistreerd als GZ-psycholoog. Prof. Oosterlaan is meer dan 15 jaar actief in het onderzoek naar ADHD en verantwoordelijk voor een internationaal erkende onderzoekslijn naar ADHD. Zijn onderzoek concentreert zich op de neurocognitieve disfuncties van kinderen met ADHD. Tevens heeft hij diverse onderzoeken uitgevoerd naar de behandeling van ADHD. Prof. Oosterlaan is onder andere verantwoordelijk voor een grote behandelstudie naar de effecten van neurofeedback, sport en medicatie bij kinderen met ADHD (Project Hersengymnastiek). Verder ontwikkelde hij diverse screeningstools voor het objectiveren van de diagnostiek van ADHD en is hij  pleitbezorger voor grote voorzichtigheid bij de diagnostiek en indicatiestelling rond ADHD.